Σας καλοσωρίζουμε στο ιστολόγιο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς!

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ακροστοιχίδα..

Στα πλαίσια των δράσεων της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Καστοριάς με την καθοδήγηση της Συμβούλου Σταδιοδρομίας συνεργάστηκαμε αφού προηγουμένως χωριστήκαμε σε ομάδες, συζητήσαμε και προτείναμε τρόπους για την ανάδειξη του Σχολείου μας.Η ομαδική εργασία έληξε με τη δημιουργία ακροστοιχίδας για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαρίας.

Σοφία, συνέπεια
Χαρά και γνώση
Ονειρο που πραγματοποιήθηκε
Λειτουργικότητα
Εμπειρία
Ιδέες
Ορθός λόγος

Δραστηριότητες
Επαγγελματικός προσανατολισμός 
Υλοποίηση στόχων
Τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα;
Εποικινωνία
Ροή γνώσεων
Ηλεκτρονική ενημέρωση
Συνεργασία

Επαγγελματική αποκατάσταση
Υπολογιστές - Πληροφορική
Κερδίζω!
Αλλαγή της ζωής μας
Ισότιμο απολυτήριο Γυμνασίου
Ρυθμίζω τη ζωή μου
Ιδανικά
Αυτογνωσία
Συναναστροφές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου